Genom Scouterna får över 40 000 barn och unga möjlighet att uppleva äventyr, få kompisar och utvecklas som personer utifrån sina egna förutsättningar. I ett samhälle med ökande psykisk ohälsa bland unga så arbetar vi förebyggande genom att stärka individer och skapa sammanhållning i gruppen. På ett större plan vill vi bidra till ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald och respekt.

 

Ditt engagemang behövs mer än någonsin!
Coronapandemin vänder upp och ner på vardagen och det är viktigare än någonsin att ge barn och unga en stabil och trygg plats i tillvaron där de kan få fortsätta växa som individer och utvecklas till världsförbättrare. Därför fortsätter vi hålla verksamheten öppen och anpassar den efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Samtidigt som detta fantastiska arbete pågår är det många kårer som brottas med de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. För vår del innebär det bland annat att vi har varit tvungna att ställa in Valborgsfirandet i Stenhamra och Nationaldagen i Drottningholm, vilket betyder uteblivna intäkter. Insamlade pengar går till 100% till vår verksamhet. Det betyder att ditt bidrag kan ge oss möjligheten att ge fler barn- och ungdomar en meningsfull verksamhet. Vi kanske kan köpa nya paddlar, låta våra ledare gå på utbildningar eller…

 

Scouteffekten påverkar inte bara individen, men också samhället och världen.

Scouterna genomsyras av värden som bidrar till livslånga positiva effekter hos barn och unga. Den effekten utgörs av flera saker som alla barn och unga behöver nu, mer än någonsin. Egenskaper som kommer att rusta dem för livet. Den egentliga kunskap samhället vilar på och som får det att fungera. Det handlar om gemenskap, inte individualism. Om samarbete, självkänsla och äventyr. Att ta ansvar för sig själv och andra, utvecklas som person, ledare och medmänniska. Det handlar också om att göra upp en eld, kunna överleva i naturen och att ta hand om vår jord. Vi kallar det för Scouteffekten.

 

Vill ditt företag, din organisation eller du själv investera i vår scoutkår – bli vår kårkompis!

 

För en investering av 10 000 SEK:

  • Digitalt material så att ni kan visa ert engagemang i en viktig fråga.
  • Digitalt figurmärke för att visa ert stöd i e-post och på egen hemsida.
  • Diplom för utskrift.
  • Synlighet på www.faringso-sjoscoutkar.se tillsammans med andra Kårkompisar.
  • Tidningen Scout.

För en investering av 5 000 SEK:

  • Diplom för utskrift.
  • Synlighet på www.faringso-sjoscoutkar.se tillsammans med andra Kårkompisar.
  • Tidningen Scout.

För en investering….

Du kanske vill namnge en båt, arrangera en jolletävling för personalen, ha en föreläsning om hur du överlever i naturen…

Om du har andra idéer är du såklart välkommen att höra av dig till oss – så hittar vi ett lämpligt samarbete.

 

Kontakta våra kårordföranden för en dialog