scouter_går_på_skogsstig_på_jamboree17

Aktiviteter

Avdelningsmöten

Våra olika avdelningar brukar ha kvällsmöten en gång per vecka (utom vid lov). På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting. Vi paddlar, seglar, eldar, täljer, gör äventyr och samarbetar i patrullerna.

Sjöaktiviteter

Vi är en sjöscoutkår. Det innebär att vi i första hand är en scoutkår och vi har utökad vår verksamhet med båtliv, men vi är inte en seglarskola. Mer information om våra båter och dom certifikat vi har för att lära ut segling och båtvett hittar ni under Sjöprogram

Hajk och övernattning

Någon gång per termin brukar avdelningen eller hela kåren (kårhajk) göra ett äventyr tillsammans. Ibland åker vi till en stuga och övernattar och gör saker tillsammans och ibland sover vi i tält eller vindskydd.  När hela kåren åker tillsammans brukar vi ha något vi kallar för ”Bro-uppgift”. Det betyder att scouter i olika åldrar gör något tillsammans. Äldre scouter får en möjlighet att öva sig i sitt ledarskap och yngre scouter inspireras av de äldre.

Kåraktiviteter

Vi brukar har sommar- och julavslutning tillsammans med alla scouter och ledare i kåren. Det är ett bra tillfälle att summera alla roliga saker vi gjort under terminen. Gemensamma kåraktiviteter är också det vi kallar PR- och försäljningsaktiviteter. Dessa arrangemang är jätteviktiga både för att vi ska få pengar till allt roligt som vi vill göra och det är också ett bra tillfälle för oss att visa upp vår verksamhet så att vi blir fler scouter och ledare som kan göra roliga saker tillsammans.

Kårstämma

Vi är en ideell förening och som sådan ska vi en gång per år ha ett årsmöte. Vi kallar det kårstämma och vid den har alla medlemmar rösträtt. På kårstämman tittar vi på vad vi gjort under det senaste året, vad vi vill med framtiden och hur kårens pengar ska användas. Vi bestämmer också vem eller vilka som ska ansvara för olika saker i kåren (väljer en styrelse).

Aktiviteter med andra kårer

Under året finns det olika aktiviteter där vi får en möjlighet att träffa scouter från andra kårer. På hösten brukar vi träffa vår närmaste kår Träkvista under en dag som vi kallar TRÄ-FÄ. Sjöscoutseglingar, Birkabalk och Sjöscoutdagen är några exempel på arrangemang av detta slag.

Läger

Att åka på läger eller hajk med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är.  På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans i kåren och/eller med andra kårer. Här kan du läsa om vilka Läger  vi varit på de senaste åren.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempen vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »