Logga blå

Information till scouter, föräldrar och ledare

Färingsö Sjöscoutkår

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi är schyssta kompisar.

Scouternas verksamhet genomförs oftast i de lokala föreningarna – scoutkårerna. Barnen och ungdomarna är indelade i olika åldersgrupper som vanligtvis träffas regelbundet under terminen. På mötena gör man allt från att lära sig om överlevnad i naturen till att diskutera jämställdhetsfrågor eller göra insatser i samhället

 

Vad händer i kåren?

Det händer mycket i vår scoutkår. Basen är avdelningsmöten varje vecka under skolterminen utom när det är lov eller helg. Till detta kommer hajker, gemensamma aktiviteter och program. Du hittar mycket av programmet i kalendern här på hemsidan. Varje avdelning har också sin egen plats här på sidan.

Du hittar information på sidan ”För scouter och föräldrar”

 

Vision, verksamhetsplan och årshjul

Vår vision är,
“Ge unga möjligheten att utvecklas och utmanas i en trygg miljö. Här utlovas både äventyr på land och sjö med kompisar i en rolig och utvecklande gemenskap”

VerksamhetsVision 2025 Färingsö Sjöscoutkår

Vad vi gör beskrivs i vår verksamhetsplan med årshjulet.

Verksamhetsplan FSK 2023

 

Histora

Färingsö Sjöscoutkår startade September 1960

 

Betalning till kåren

Betalning sker via Bankgiro  501-2331 eller  Swish 123 338 36 43
Märk inbetalningen med namn och vad inbetalningen avser.

SAMARBETE

Samarbete är en viktig ingrediens i vår verksamhet. I den lilla gruppen - patrullen får man lära sig att tillsammans lösa problem som man ställs inför, det kan till exempel vara att regnet öser ner när man är på utflykt och maten måste värmas på något sätt.

LEDARSKAP

Scoutledarnas roll är att stötta och lyssna på scouterna och hjälpa till där det behövs. Ju äldre scouterna blir desto mer ledaruppdrag och ansvar får de själva. Scoutledarna arbetar ideellt och lägger flera timmar i veckan av sin fritid för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att växa.

SJÖSCOUTING

Vi är en sjöscoutkår och det innebär att segling, paddling och aktiviteter på sjön är en viktig del i scoutmetoden för oss. Vi har även program och aktiviteter på land, i scoutstugan och i skogen.