Vi har kårstämma en gång varje år. Den brukar ligga någon gång i september. Kårstämman är kårens årsmöte. På ett årsmöte väljer man vilka som ska bestämma saker i kåren, va vi ska göra med våra pengar (och vad vi gjort). Ofta är det mest vuxna scouter som är med på dessa möten men alla våra medlemmar är välkomna.

På kårstämman följer mötet en agenda (en lista med saker som man ska bestämma).

Om du har en idé som du tycker kåren ska genomföra. Ta till exempel att ni i patrull Ekorren vill att kåren har en trampbåt som ser ut som en delfin. Då kan ni skriva en motion till kårstämman. I motionen skriver ni varför ni vill att kåren ska ha en trampbåt, vad den kostar och vad kåren kan använda den till. Motionen ska skickas till kårstyrelsen minst två veckor innan kårstämman.

På stämman läser man upp alla motioner och på mötet bestämmer man om man ska göra det eller inte. Detta sker ofta genom omröstning där alla som är med på mötet säger ja eller nej – om flest personer tycker ja – så får kårstyrelsen i uppgift att köpa in en trampbåt som ser ut som en delfin. Detta kallas för demokrati!