Familjescouting kan i korthet beskrivas som scouting där barn och vuxna tillsammans får möta både utmaningar, aktiviteter och träffa nya vänner i en scoutverksamhet som kännetecknas av glädje, lek och friluftsliv. Färingsö Sjöscoutkår erbjuder familjescouting från 5-7 år.

Ibland kanske även yngre syskon kan komma med. Våra familjescouter brukar träffas en söndag i månaden. Vi är alltid utomhus och hittar ofta på en massa lekar och bus.

Vi har en egen Facebookgrupp för våra familjescouter.

Familjescout avdelningen heter Sjöbjörnarna

Familjescouter 5-7 år