Uppdatera era uppgifter i Scoutnet

22 januari, 2020 av Christian Blomster

Vi önskar att ni medlemar och föräldrar loggar in i scoutnet och ser till att mail adresser och telefon nummer är uppdaterade.

Vi vore tacksama om ni även kan bocka i att mailen går till anhörig ett och två under Epostinställningar i profilen.

Vi kommer att börja använda Scoutnet informationen för distribution av information på avdelnings- och kår nivå.

Inloggningssidan Scoutnet