Ekerö Rotary ungdomsstipendie

9 juni, 2021 av Christian Blomster

Vi kan glädjande berätta att Färingsö Sjöscoutkår mottagit Ekerö Rotary ungdomsstipendie 2021 på 5 000 kronor. Diplom och pengar mottogs vid kårstyrelsens möte 7 juni. I motiveringen belyser man bland annat likheterna mellan de två föreningarnas värdegrund.

 

Motivering:

”Färingsö Sjöscoutkårs verksamhet handlar om ungdomars gemenskap, samarbete, självkänsla och att ta ansvar för sig själva och andra. Det handlar också om att lära sig göra upp en eld, att kunna överleva i naturen och att ta hand om vår jord. Allt detta kallar de för Scouteffekten.
Vi inom Rotary delar motsvarande egenskaper och synsätt, även vi har ett eget uttryck för det, service above self, eller på svenska, osjälviskt tjänande.
Att vi tillsammans ser det viktigaste i livet på samma sätt gör Färingsö Sjöscouter till välförtjänta mottagare av vårt ungdomsstipendium.
All Lycka i Framtiden
önskar
Ekerö Rotaryklubb,
7 juni 2021