I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför…

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 405 kronor per termin. För syskon ger vi en rabatt på 100 kr.

Scout på avdelningen familjescouter betalar 200 kronor och 105 kronor per regristrerad förälder per termin.

För ledare och funktionärer är avgiften 105 kronor per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Birka scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Medlemsavgiften faktureras från Scouterna två gånger per år. Från Spårarna kan du prova två möten innan vi registrerar dig för betalning.

Vid hajker och läger tillkommer det avgift för mat, plats och program. När du är definitivt anmäld betalar oftast kåren avgifter till t ex lägerplatser och är det nära inpå har vi köpt maten. Vi kan därför inte oftast betala tillbaka lägeravgifter. Om du blir sjuk och har läkarintyg så kan styrelsen bevilja återbetalning.

Nu kan man få sin medlemsavgift som e-faktura! Anmälan gör var och en på sin Internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man kan hitta på en tidigare faktura eller kontakta oss

Alla våra medlemmar omfattas av en försäkring om något skulle hända under scoutmöten, hajker eller läger.

I avgiften ingår  medlemstidning från Scouterna centralt.

Läs mer här