Vissa år brukar vi ha en kårhajk. Ibland seglar vi till och från kårhajken i något vi kallar mini-eskader. 

Under kårhajken brukar vi ha något vi kallar för ”Bro-uppgift”. Det betyder att scouter i olika åldrar gör något tillsammans. Äldre scouter får en möjlighet att öva sig i sitt ledarskap och yngre scouter inspireras av de äldre.

Här hittar du information om årets kårhajk Röjk