Vi hälsar fler scouter välkomna!

Vi kommer med början i oktober erbjuda scouting redan från 7 år ålder. Vi kallar det familjescouting. Det är helt nytt för oss och ganska nytt för scouterna i stort. Familjescouterna är för dig som är 7-8 år.

Vad är familjescouting?

Det är scouting tillsammans – barn och förälder/föräldrar. Ibland kanske även yngre syskon är med.

Till hösten kommer vi erbjuda familjescouting vid tre träffar – oktober, november och december… Vilka dagar som är planerade ser du i vår kalender. Varje träff kommer ha ett eget tema. Scoutledare kommer såklart leda aktiviteten tillsammans med föräldrar och barn. Som start kommer vi bjuda in dig som står i kö.

Här kan du läsa mer om nyheten

familjescouting-portal-e1488368786391